Praha,
08
Březen
2023
|
13:17
Europe/Amsterdam

Bridgestone představuje nové portfolio vyspělých řešení pro digitální dokumentaci stavu a kvality silnic na základě zpracování dat umělou inteligencí

·         Řešení Bridgestone Road Conditions využívají anonymizovaná a agregovaná data z vozidel propojených systémem Webfleet, a sehrají tak významnou roli pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu.

·         Vyspělá datová řešení lokalizují poškozené úseky silnic a pořizují obrazovou dokumentaci silniční sítě. Městům, obcím a správcům silniční sítě tím usnadní a zefektivní plánování preventivní údržby, infrastruktury a intenzity dopravy.

·         Bridgestone Road Conditions stanovuje pomocí umělé inteligence závažnost poškození vozovky, a pomáhá tím předcházet nehodám i škodám na pneumatikách a vozidlech.

Bridgestone Road Conditions_02 EMIA 09-03-23

 

Bridgestone Mobility Solutions představuje portfolio řešení Bridgestone Road Conditions, která poskytují cenné analýzy na základě agregovaných a anonymizovaných dat z vozidel propojených systémem Webfleet. Cílem služby Bridgestone Road Conditions je dodávat městům, obcím, správcům silnic a dálnic, poskytovatelům mapových podkladů a majitelům vozových parků podrobné informace o stavu a kvalitě silniční sítě. Zákazníci budou mít v první fázi přístup ke dvěma řešením, která poslouží k určování polohy a závažnosti poškození vozovky a pořizování obrazových záznamů silniční infrastruktury. Vyspělá datová řešení mohou sehrát významnou roli ve zvyšování bezpečnosti silničního provozu v souladu s cílem EU snížit do roku 2030 počet úmrtí a vážných zranění v důsledku dopravních nehod 
o 50 %.

Řešení Road Damage Detection (detekce poškození silnice) rozpoznává odchylky ve stavu vozovky na základě analýzy anonymizovaných a agregovaných dat získávaných ze síťově propojených vozidel vybavených řešeními pro správu vozového parku Webfleet. Tento jedinečný nástroj pomocí senzorů a dat z vozidel precizně určuje polohu poškozeného povrchu vozovky, například výmolů, trhlin a záplat. Algoritmus umělé inteligence umožňuje stanovit závažnost příslušných poškození vozovky. Toto preventivní opatření snižuje pro řidiče a majitele vozových parků riziko nehody a poškození pneumatik i vozidla. Města i správci silniční a dálniční sítě mohou tyto analýzy využívat ke zlepšování preventivní údržby a plánování infrastruktury.

Řešení Road Asset Visualisation (obrazová dokumentace silniční sítě) poskytuje informace o silnicích a dopravní infrastruktuře na základě analýz dat z mnoha senzorů a kamer síťově propojených vozidel. Data jsou zpracovávána v reálném čase přímo kamerami ve vozidlech, a to za přispění umělé inteligence pro periferní zařízení (Edge AI), aby byla zajištěna ochrana soukromí. Do cloudu, kde probíhají další analýzy, jsou pak přenášena pouze anonymizovaná data. Tímto způsobem lze vytvářet obrazovou dokumentaci silniční sítě a jejího příslušenství, například dopravního značení, semaforů a vymezení jízdních pruhů. Prvky, které jsou poškozené, zničené nebo zakryté vegetací, jsou označeny.

„Bridgestone Road Conditions může pomoci zvýšit bezpečnost silničního provozu a komfort, protože v reálném čase poskytuje datové analýzy poškození silniční sítě. Na jejich základě lze přijímat opatření pro preventivní údržbu, plánování infrastruktury a optimalizovat intenzitu dopravy,“ řekl Raghunath Banerjee, viceprezident společnosti Bridgestone Mobility Solutions odpovědný za divizi datových řešení. „Tato vyspělá datová řešení sehrají zásadní roli v digitální transformaci budoucí mobility a umožní rozvoj chytrých měst, poskytovatelů mobility jako služby a síťově propojených a autonomních vozidel. Naše nové portfolio datových řešení v souladu s iniciativou Bridgestone E8 Commitment přispívá k trvale udržitelnější a bezpečnější budoucnosti mobility.“

Iniciativa Bridgestone E8 Commitment je široce pojatým, globálním korporátním závazkem, který jasně definuje hodnoty, které Bridgestone hodlá poskytovat společnosti, zákazníkům a budoucím generacím v následujících osmi oblastech: Energy (energie), Ecology (ekologie), Efficiency (hospodárnost), Extension (rozšíření), Economy (ekonomika), Emotion (emoce), Ease (snadnost) a Empowerment (posílení postavení). Bridgestone na jejich základě řídí své strategické priority, rozhodování a jednotlivé kroky ve všech oblastech svých obchodních a provozních činností. Řešení Bridgestone Road Conditions poskytují Ease (snadnost), protože do života na cestách přinášejí komfort a pocit jistoty, a Extension (rozšíření), jež odráží úsilí o nepřetržitou mobilitu a inovace, které přinesou lidem a světu další pokrok.

Řešení Bridgestone Road Conditions jsou v současnosti k dispozici ve Velké Británii, Irsku, Francii, Španělsku, Portugalsku, Itálii, Polsku, Nizozemí, Belgii, Německu, Švýcarsku a Rakousku.

Více informací o vyspělých datových řešeních společnosti Bridgestone naleznete na: Data Solutions | Bridgestone Mobility Solutions (bridgestone-emia.com)¨

 

 

Společnost Bridgestone Mobility Solutions

Misí obchodní jednotky Bridgestone Mobility Solutions společnosti Bridgestone EMIA je posouvat svět do trvale udržitelné budoucnosti pomocí mobility založené na datech. Naším cílem je stát se komplexním poskytovatelem produktů a služeb pro vozové parky díky kombinaci našich digitálních řešení s prémiovými pneumatikami Bridgestone a servisně orientovanou maloobchodní sítí. Naše komplexní portfolio zahrnuje Webfleet (správa vozového parku), Mobox, Fleetcare (údržba jako služba), Tirematics (vyspělá řešení pro pneumatiky) a Advanced Data Solutions.

Bridgestone Mobility Solutions přispívá k realizaci závazků přijatých v rámci iniciativy Bridgestone E8 Commitment. Tato široce pojatá, globální korporátní iniciativa jasně definuje hodnoty, které se Bridgestone zavazuje poskytovat společnosti, zákazníkům a budoucím generacím v osmi klíčových oblastech: Energy (energie), Ecology (ekologie), Efficiency (hospodárnost), Extension (rozšíření), Economy (ekonomika), Emotion (emoce), Ease (snadnost) a Empowerment (posílení postavení). Bridgestone na jejich základě řídí své strategické priority, rozhodování a jednotlivé kroky ve všech oblastech svých obchodních a provozních činností.

 

Společnost Webfleet

Webfleet je globálně renomované řešení společnosti Bridgestone pro správu vozových parků. Webfleet používá více než 60 000 firem na celém světě. Pomáhá jim zvyšovat provozní hospodárnost vozového parku, podporuje řidiče, zvyšuje úroveň bezpečnosti, zajišťuje soulad s legislativou a umožňuje pracovat trvale udržitelnějším způsobem. Webfleet svými analýzami dat již více než 20 let rozšiřuje fleetovým manažerům možnosti, jak optimalizovat provoz vozového parku.

Webfleet přispívá k realizaci mise společnosti Bridgestone přispívat prostřednictvím řešení pro mobilitu založených na datech k posouvání světa do trvale udržitelné budoucnosti. Webfleet se tak podílí na uskutečňování závazků iniciativy „Bridgestone E8 Commitment“. Tato široce pojatá, globální korporátní iniciativa jasně definuje hodnoty, které se Bridgestone zavazuje poskytovat společnosti, zákazníkům a budoucím generacím v osmi klíčových oblastech: Energy (energie), Ecology (ekologie), Efficiency (hospodárnost), Extension (rozšíření), Economy (ekonomika), Emotion (emoce), Ease (snadnost) a Empowerment (posílení postavení). Bridgestone na jejich základě řídí své strategické priority, rozhodování a jednotlivé kroky ve všech oblastech svých obchodních a provozních činností.

Více informací naleznete na: webfleet.com. Sledujte nás na Twitteru: @WebfleetNews. Podrobnější informace o společnosti Bridgestone v regionu EMIA jsou k dispozici na portálech www.bridgestone-emia.com a Bridgestone Newsroom.

 

Bridgestone v Evropě, na Středním východě, v Indii a Africe:

Bridgestone v Evropě, na Středním východě, v Indii a Africe (Bridgestone EMIA) je regionální strategickou obchodní jednotkou společnosti Bridgestone Corporation, globálního lídra v oblasti pneumatik a řešení pro trvale udržitelnou mobilitu. Společnost Bridgestone EMIA se sídlem v belgickém Zaventemu má více než 20 000 zaměstnanců a podniká ve 40 zemích svého regionu.

Bridgestone nabízí rozmanité produktové portfolio prémiových pneumatik a vyspělých řešení pro mobilitu. Podnikovou vizí je poskytovat společnosti a zákazníkům přidanou hodnotu jako firma nabízející trvale udržitelná řešení. Významnou roli přitom hraje iniciativa Bridgestone E8 Commitment, která je široce pojatým, globálním závazkem. Bridgestone v něm jasně definuje hodnoty, na jejichž základě dodává své produkty a služby společnosti, zákazníkům a budoucím generacím, a to s pozorností zaměřenou na následujících osm oblastí: energie (Energy), ekologie (Ecology), hospodárnost (Efficiency), rozšíření (Extension), ekonomika (Economy), emoce (Emotion), snadnost (Ease) a posílení postavení (Empowerment). Tyto oblasti jsou kompasem pro usměrňování strategických priorit, rozhodování a dalších kroků ve všech oblastech podnikání.

Více informací o společnosti Bridgestone v regionu EMIA naleznete na webových stránkách www.bridgestone-emia.com a press.bridgestone-emia.com. Sledujte nás na portálech Facebook, Instagram, YouTube a LinkedIn.