11
Leden
2023
|
10:00
Europe/Amsterdam

Společnost Bridgestone EMIA obdržela druhým rokem v řadě prestižní hodnocení EcoVadis Platinum

  • V nejnovějším hodnocení trvalé udržitelnosti společností, které organizace EcoVadis hodnotí, se Bridgestone EMIA řadí mezi nejlepší 1 % z více než 100 000 společností z celého světa
  • Celkové skóre společnosti Bridgestone EMIA vzrostlo v porovnání s rokem 2021 o pět bodů, přičemž hodnocení v oblastech „Zaměstnanecká a lidská práva“ a „Trvale udržitelné zásobování“ se zvýšilo o deset bodů
  • Hodnocení je společně s iniciativou „E8 Commitment“ nejnovějším potvrzením transformace společnosti Bridgestone na firmu poskytující trvale udržitelná řešení
EcoVadis Platinum rating EMIA_09012023

 

Společnost Bridgestone EMIA obdržela druhým rokem v řadě „platinové“ ocenění v hodnocení trvalé udržitelnosti, které každoročně uskutečňuje organizace EcoVadis. Udělené ocenění je uznáním úspěchů společnosti Bridgestone v oblasti trvalé udržitelnosti. „Platinový“ status řadí společnost Bridgestone EMIA mezi nejlepší 1 % z více než 100 000 firem působících na celém světě ve více než 200 oborech.

EcoVadis je jednou z největších a nejrenomovanějších organizací na světě, jež hodnotí trvalou udržitelnost firem. EcoVadis používá na základě vyspělé technologické platformy a za podpory globálního týmu odborníků systém zápisových lístků, který slouží k hodnocení výkonů firem z hlediska trvalé udržitelnosti. Společnostem je udělováno maximálně 100 bodů ve čtyřech klíčových oblastech: „Životní prostředí“, „Zaměstnanecká a lidská práva“, „Etika“ a „Trvale udržitelné zásobování“.

Společnost Bridgestone EMIA od svého prvního hodnocení organizací EcoVadis v roce 2015 pokračuje v zavádění trvale udržitelných obchodních praktik, což se odráží i v průběžném zlepšování jejích výsledků. Zatímco v prvním hodnocení patřila mezi 12 % nejlepších společností, v roce 2018 se dostala již mezi 4 % nejlepších a v letech 2021 a 2022 potvrdila své postavení mezi 1 % nejlépe hodnocených společností.

Široké zaměření společnosti Bridgestone na trvalou udržitelnost

Ještě lepší letošní výsledky dosažené v kategorii „Zaměstnanecká a lidská práva“ pramení z pokračující aplikace globálních pravidel pro ochranu lidských práv. Společnost Bridgestone v průběhu roku uskutečňuje komplexní audity napříč svým rozsáhlým dodavatelským řetězcem a v řadě svých provozních činností, aby bylo zajištěno, že splňuje či dokonce překonává společenská očekávání.

V hodnocené kategorii „Trvale udržitelné zásobování“ pracuje Bridgestone na důsledném používání globálních pravidel pro trvale udržitelné zásobování v celém dodavatelském řetězci. Z toho má prospěch nejen životní prostředí, ale také komunity, v nichž Bridgestone působí.

Dosažené výsledky ve zbývajících kategoriích „Životní prostředí“ a „Etika“ byly stejné jako v roce 2021. Společnost Bridgestone EMIA nicméně předložila nové skutečnosti a iniciativy, které dokládají její nepřetržité směřování k trvalé udržitelnosti.

Úsilí o trvalou udržitelnost je významnou součástí mise společnosti Bridgestone, která na své cestě k roku 2050 hodlá i nadále poskytovat hodnotu společnosti a zákazníkům jako firma nabízející trvale udržitelná řešení. Toto úsilí je také ztělesněním iniciativy Bridgestone E8 Commitment, která zahrnuje osm závazků – Energy (energie), Ecology (ekologie), Efficiency (hospodárnost), Extension (rozšíření), Economy (ekonomika), Emotion (emoce), Ease (snadnost) a Empowerment (posílení postavení). Bridgestone na jejich základě řídí své podnikání tak, aby bylo trvale udržitelné.

Koji Takagi, člen představenstva společnosti Bridgestone EMIA, odpovědný za trvalou udržitelnost, k tomu říká: „Skutečnost, že jsme druhým rokem v řadě obdrželi od organizace EcoVadis nejvyšší hodnocení, potvrzuje silné zaměření společnosti Bridgestone na trvalou udržitelnost. Také to dokládá, že i nadále poskytujeme hodnotu společnosti a zákazníkům jako firma nabízející trvale udržitelná řešení. Obzvlášť velkou radost máme z toho, že bylo oceněno naše úsilí o zvyšování trvalé udržitelnosti nejen v rámci společnosti Bridgestone, ale i v celém dodavatelském řetězci. Toto hodnocení znovu potvrzuje pozitivní přínosy, které mají naše různé iniciativy včetně projektu Bridgestone E8 Commitment, a dodává nám nové povzbuzení pro realizaci našich plánů v nadcházejících letech.“

 

 

Bridgestone v Evropě, na Středním východě, v Indii a Africe:

Bridgestone v Evropě, na Středním východě, v Indii a Africe (Bridgestone EMIA) je regionální strategickou obchodní jednotkou společnosti Bridgestone Corporation, globálního lídra v oblasti pneumatik a řešení pro trvale udržitelnou mobilitu. Společnost Bridgestone EMIA se sídlem v belgickém Zaventemu má více než 20 000 zaměstnanců a podniká ve 40 zemích svého regionu.

Bridgestone nabízí rozmanité produktové portfolio prémiových pneumatik a vyspělých řešení pro mobilitu. Podnikovou vizí je poskytovat společnosti a zákazníkům přidanou hodnotu jako firma nabízející trvale udržitelná řešení. Významnou roli přitom hraje iniciativa Bridgestone E8 Commitment, která je široce pojatým, globálním závazkem. Bridgestone v něm jasně definuje hodnoty, na jejichž základě dodává své produkty a služby společnosti, zákazníkům a budoucím generacím, a to s pozorností zaměřenou na následujících osm oblastí: energie (Energy), ekologie (Ecology), hospodárnost (Efficiency), rozšíření (Extension), ekonomika (Economy), emoce (Emotion), snadnost (Ease) a posílení postavení (Empowerment). Tyto oblasti jsou kompasem pro usměrňování strategických priorit, rozhodování a dalších kroků ve všech oblastech podnikání.

Více informací o společnosti Bridgestone v regionu EMIA naleznete na webových stránkách www.bridgestone-emia.com a press.bridgestone-emia.com. Sledujte nás na portálech Facebook, Instagram, YouTube a LinkedIn.