Helsinki,
18
maaliskuu
2022
|
10:16
Europe/Amsterdam

Bridgestone julkaisee E8-sitoumuksen

Yhteenveto

Uusi liiketoiminnan muutosta nopeuttava yritysvastuun viitekehys tukee kestävän yhteiskunnan toteutumista

E8 commitment logo

Bridgestone on julkaissut maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 ulottuvan Bridgestone E8 -sitoumuksen, jossa yhtiö sitoutuu vahvasti tukemaan kestävän yhteiskunnan toteutumista. E8-sitoumus pohjautuu yhtiön visioon tuottaa arvoa yhteiskunnalle ja asiakkaille kestävien ratkaisujen yhtiönä. Sitoumuksen kahdeksan arvoa tukevat yhtiön kasvua ja muutosta mutta tekevät sen kestävällä tavalla yhdessä työntekijöiden, kumppaneiden ja yhteiskunnan kanssa.

E8 toimii viitekehyksenä myös yhtiön jatkuvalle kehitykselle Bridgestone 3.0:na[1], toimintamallin muutokselle, jonka tavoitteena on nostaa yhtiö kestävien, edistyksellisten liikkuvuusratkaisujen johtavaksi toimittajaksi.

Bridgestonen E8-arvot

E8 koostuu kahdeksasta sitoumuksesta – Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease and Empowerment – jotka yhdessä ohjaavat Bridgestonen strategisia painopisteitä, päätöksentekoa ja yritysvastuutyötä kaikilla liiketoiminnan alueilla.

Energy- ja Ecology-sitoumukset liittyvät Bridgestonen selviin ympäristötavoitteisiin: saavuttaa hiilineutraalius, käyttää sataprosenttisesti kestävän kehityksen mukaisia materiaaleja ja toimia paremmassa tasapainossa luonnon kanssa vuoteen 2050 mennessä.

Emotion- ja Empowerment-sitoumuksissa heijastuu se tosiasia, että kestävä kehitys liittyy ihmisiin sekä planeettaamme – lähtien Bridgestonen omista työntekijöistä, heidän turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan. Sitoumukset käsittävät myös ihmisoikeudet, monimuotoisuuden ja osallisuuden, työelämän käytännöt ja yhtiön moninaiset tavat tukea yhteiskunnan turvallisuutta ja yhteisöjen terveellisyyttä.

Osana työtään liikkuvuuden kestävän tulevaisuuden muokkaamiseksi yhtiö sitoutuu luomaan itse ja yhdessä kumppaneidensa kanssa mahdollisuuksia liikkuvuuden laajentamiseksi (Extension), tehostamiseksi (Efficiency) ja helpottamiseksi (Ease).

Economy-sitoumuksellaan Bridgestone tunnustaa maksimaalisen liiketoiminnan kasvun ja taloudellisen arvon tärkeyden.

Bridgestone EMIAn toimitusjohtaja Laurent Dartoux kommentoi: ”Elämme kuohuttavia ja levottomia aikoja. On Ukrainassa käytävä sota, jolla on traagisia seurauksia lukemattomille ihmisille, sekä ilmastokriisi, joka vaikuttaa koko planeettaamme ja ihmisten elämään ja toimentuloon kaikkialla.”

”Nyt on tärkeämpää kuin koskaan keskittyä yhteiskunnalle luotavaan lisäarvoon ja kestävään kehitykseen liiketoiminnan kasvattamisen rinnalla. Siksi Bridgestone päättäväisesti ja kiireellisesti lujittaa sitoumustaan kestävän kehityksen mukaiseen liiketoimintaan. Haastamme kaikki työntekijämme, kumppanimme ja asiakkaamme mukaan toteuttamaan E8-sitoumuksia – ja muokkaamaan kestävää tulevaisuutta.”

Vastuullisuus on strategiamme ytimessä

E8-sitoumukset ovat uusin osoitus Bridgestonen sitoumuksista, mutta yhtiö on viime vuosien aikana tehnyt jo paljon kehittääkseen liiketoimintaansa kestävien periaatteiden mukaisesti. Esimerkkejä saavutetuista tuloksista on Bridgestone-konsernin globaalien päästöjen (scope 1 ja 2) pieneneminen 31 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 2011 vertailutasosta, siirtyminen täysin uusiutuvan sähkön käyttöön Euroopan toimipisteissä sekä jatkuvat investoinnit innovatiivisiin kestävän kehityksen mukaisiin teknologioihin, kuten ENLITEN.

Bridgestone tukee merkittävästi myös liikkuvuuden sähköistymistä. Vuonna 2021 puolet maailman kymmenestä johtavasta sähköautovalmistajasta valitsi autoihinsa Bridgestonen renkaat, ja maailman eniten myydyistä sähköautoista puolessa on räätälöidyt Bridgestonen renkaat. Bridgestonen digitaalinen ajoneuvokantojen hallintaratkaisu WEBFLEET auttaa asiakkaita vähentämään polttoaineen kulutusta ja päästöjä jopa 25 prosentilla.

Bridgestone on saanut vastuullisuustyöstään tunnustusta ulkopuolisilta todentajilta. Vuonna 2021 Bridgestone EMIA saavutti Platinum-tason EcoVadiksen arvioinnissa. Siten yhtiö kuuluu parhaaseen yhteen prosenttiin niistä 85 000 yrityksestä, jotka EcoVadis maailmanlaajuisesti arvioi. Yhtiö pääsi hiljattain mukaan myös CDP:n arvostetulle Supplier Engagement Leaderboard -listalle viidettä kertaa ja kolmantena vuonna peräkkäin tunnustuksena kestävän kehityksen edistämisestä koko toimitusketjussa.


 


 

[1] Bridgestone perustettiin vuonna 1931 (ensimmäinen perustaminen); vuonna 1988 tapahtui yhtiön toinen perustaminen, kun Firestone fuusioitui Bridgestoneen, josta tuli globaali yhtiö; Bridgestone 3.0 (kolmas perustaminen) julkistettiin vuonna 2020 merkkinä yhtiön liiketoiminnan edelleen jatkuvasta muutoksesta, jonka tavoitteena on nostaa yhtiö kestävien, edistyksellisten liikkuvuusratkaisujen johtavaksi toimittajaksi.

Bridgestone Euroopassa, Lähi-idässä, Intiassa ja Afrikassa (EMIA):

Bridgestone EMIA on Bridgestone Corporationin alueellinen strateginen liiketoimintayksikkö. Bridgestone Corporation on maailman johtava rengasvalmistaja ja vastuullisten liikkuvuusratkaisujen toimittaja. Zaventemissa (Belgiassa) pääkonttoriaan pitävällä Bridgestone EMIAlla on yli 20 000 työntekijää ja toimintaa 40 maassa eri puolilla aluetta.

Boilerplate March 2022