18
lipca
2022
|
16:00
Europe/Amsterdam

Bridgestone we współpracy z Funduszem Bezpieczeństwa Drogowego ONZ angażuje się w zwiększenie bezpieczeństwa na drogach

  • Grupa Bridgestone przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach dzięki swoim produktom i usługom, jak również poprzez codzienne działania biznesowe, takie jak kontrolowanie stanu opon, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa drogowego dla pracowników oraz programy edukacyjne wspierające dobre samopoczucie.
  • Bridgestone Corporation przekaże UNRSF (pol. Fundusz Bezpieczeństwa Drogowego ONZ) milion dolarów w ciągu czterech lat. Celem jest intensyfikacja globalnych działań Bridgestone w zakresie bezpieczeństwa drogowego, w odpowiedzi na rosnące oczekiwania globalnej społeczności w tym zakresie.
  •  Inicjatywa ta jest zgodna z wartościami "Ułatwiania" i "Wzmacniania" w ramach Bridgestone E8 Commitment.

Tokio (18 lipca, 2022) – Firma Bridgestone ogłosiła, że przekaże milion dolarów na rzecz Funduszu Bezpieczeństwa Drogowego ONZ (UNRSF)1 do 2025 roku. Jako producent opon, Grupa Bridgestone przywiązuje ogromną wagę do bezpieczeństwa na drogach. Inicjatywa ta jest zgodna z wartościami "Ułatwiania: Zobowiązanie do zapewnienia komfortu i spokojnego poruszania się" oraz "Wzmacniania: Zobowiązanie do współtworzenia społeczeństwa, zapewniającego dostępność i godność dla wszystkich", które zostały zawarte w zobowiązaniu korporacyjnym "Bridgestone E8 Commitment”.2

Bridgestone UNRSF road safety donation

Każdego roku ponad 1,35 miliona ludzi na całym świecie traci życie w wyniku wypadków drogowych, uznawanych za główną przyczynę śmierci młodych ludzi. Ponad 90% tych wypadków ma miejsce w krajach o niskich i średnich dochodach. Grupa Bridgestone prowadzi działalność w ponad 150 krajach i terytoriach na całym świecie, dostarczając produkty i usługi, które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, na przykład poprzez kontrolowanie stanu opon. Ponadto, Grupa Bridgestone prowadzi inicjatywy takie jak szkolenia z zakresu bezpieczeństwa drogowego, mające na celu zwiększenie świadomości wśród pracowników, jednocześnie zapewniając edukację na temat bezpieczeństwa drogowego w lokalnych społecznościach dla obecnych i przyszłych pokoleń. Więcej informacji na temat działań Grupy Bridgestone można znaleźć w raporcie "Bridgestone 3.0 Journey 2022 Integrated Report."3

W 2020 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło Dekadę Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030,4 podczas której będą promowane działania na rzecz zmniejszenia liczby śmiertelnych wypadków drogowych o co najmniej 50% w latach 2021-2030. Kampania ta świadczy o rosnących oczekiwaniach w stosunku do krajów członkowskich ONZ dotyczących ich zaangażowania w inicjatywy wspierające bezpieczeństwo na drodze. Ponadto, Tire Industry Project, organizacja zrzeszająca 10 największych światowych producentów opon, ogłosiła Tire Sector SDG Roadmap5 - plan działania dotyczący zaangażowania branży w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) w 2021 roku, ze szczególnym naciskiem na istotny dla branży cel 3.6 SDG (zmniejszenie o połowę liczby zgonów i obrażeń w wyniku wypadków drogowych).

Przekazanie funduszy na rzecz UNRSF ma na celu wzmocnienie działań Bridgestone w zakresie globalnego bezpieczeństwa drogowego w miejscach, w których firma prowadzi swoją działalność, w tym wsparcie rozwoju infrastruktury drogowej, promocję transportu multimodalnego oraz wykorzystanie terenów w krajach o niskich i średnich dochodach. Wykorzystując swoją obecność na wielu rynkach, Grupa Bridgestone jest zaangażowana w budowanie opartych na zaufaniu relacji z lokalnymi społecznościami. Jednocześnie, Grupa stara się sprostać oczekiwaniom globalnej społeczności poprzez spójne działania we współpracy z różnymi partnerami.

„W Bridgestone wierzymy, że naszą rolą i odpowiedzialnością jest wspieranie bezpiecznej mobilności i sposobu życia oraz przyczynianie się do budowy zrównoważonego społeczeństwa. Grupa jest dumna z globalnego partnerstwa z Funduszem Bezpieczeństwa Drogowego ONZ, którego celem jest realizacja wizji świata, w którym drogi są bezpieczne wszędzie i dla każdego użytkownika ruchu drogowego. Wizja ta ściśle pokrywa się z hasłem dotyczącym „Ułatwiania” zawartym w naszym korporacyjnym zobowiązaniu, Bridgestone E8 Commitment. Poprzez to partnerstwo, Grupa Bridgestone dąży do dalszej poprawy bezpieczeństwa i życia obecnych i przyszłych pokoleń” - powiedział Shu Ishibashi, Global CEO and Representative Executive Officer, Bridgestone Corporation.

„Cieszymy się, że możemy liczyć na wsparcie innowacyjnej firmy, takiej jak Bridgestone, która dołącza do naszego partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa drogowego. Naszym celem jest zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych i obrażeń w ruchu drogowym, które dotykają ludzi na całym świecie. Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach wymaga wspólnych, globalnych działań i jesteśmy dumni z ciągłego rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego Funduszu Bezpieczeństwa Drogowego ONZ" – powiedział Jean Todt, UN Seceratry-General's Special Envoy for Road Safety.


1 UNRSF to wielopartnerski fundusz powierniczy ONZ z siedzibą w Genewie, w Szwajcarii, który został utworzony w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w 2018 roku w celu promowania działań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Organizacja ta promuje rozwój infrastruktury i zasad ruchu drogowego oraz wspiera inicjatywy dotyczącye bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez projekty skupione na krajach o niskich i średnich dochodach. Więcej informacji dotyczących UNRSF można znaleźć na stronie internetowej: https://unece.org/about-un-road-safety-fund 

2 Grupa Bridgestone na nowo ustanowiła swoje zobowiązanie korporacyjne, "Bridgestone E8 Commitment", aby zrealizować swoją wizję: " Do 2050 roku, Bridgestone będzie nadal dostarczać wartości dla społeczeństwa i  dla klientów jako firma oferująca zrównoważone rozwiązania". Zobowiązanie to posłuży Grupie jako podstawa przy wyznaczania kierunku zarządzania i pomoże zdobyć zaufanie przyszłych pokoleń. Zobowiązanie Bridgestone E8" składa się z 8 wartości Bridgestone rozpoczynających się od litery "E": Energia, Ekologia, Wydajność, Rozbudowa, Ekonomia, Emocje, Ułatwienia i Wzmacnianie (ang. Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease and Empowerment), które Grupa będzie realizować poprzez "cel" i "proces", wspólnie z pracownikami, społeczeństwem, partnerami i klientami, aby budować zrównoważone społeczeństwo. https://www.bridgestone.com/corporate/news/2022030101.html

3 Raport Bridgestone 3.0 Journey 2022 Integrated Report można znaleźć na stronie: https://www.bridgestone.com/ir/library/integrated_report/index.html

4 Więcej informacji dotyczących Dekady Działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 2021-2030 można znaleźć na stronie: https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/safety-and-mobility/decade-of-action-for-road-safety-2021-2030   

5 Więcej informacji na temat planu SDG dla sektora oponiarskiego można znaleźć na stronie: https://sustainabilitydriven.info/  

O Bridgestone Corporation:

Bridgestone to światowy lider w dziedzinie opon oraz wyrobów z gumy wykorzystujący swoje doświadczenie w celu dostarczania rozwiązań dla bezpiecznej i zrównoważonej mobilności. Firma zatrudnia około 130 000 osób na całym świecie i prowadzi działalność w ponad 150 krajach i terytoriach. Bridgestone oferuje zróżnicowane portfolio produktów obejmujące opony klasy premium oraz zaawansowane rozwiązania wspierane przez innowacyjne technologie. Siedziba firmy znajduje się w Tokio.