08
marca
2023
|
15:05
Europe/Amsterdam

Bridgestone wprowadza nowe, zaawansowane rozwiązania wykorzystujące technologię sztucznej inteligencji (AI) do cyfrowej analizy kondycji i jakości dróg

• Rozwiązania Bridgestone Road Conditions odgrywają istotną rolę w poprawie bezpieczeństwa na drogach poprzez wykorzystanie 
zanonimizowanych i zagregowanych danych z pojazdów podłączonych do Webfleet. 
• Poprzez identyfikację miejsc uszkodzeń nawierzchni drogowej i ich wizualizację, zaawansowane rozwiązania w zakresie danych wspierają miasta, gminy i podmioty zarządzające infrastrukturą drogową w usprawnianiu działań prewencyjnych i utrzymaniowych planowaniu infrastruktury i zarządzaniu przepływem ruchu. 
• Bridgestone Road Conditions wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do określenia stopnia uszkodzenia nawierzchni drogi, przyczyniając się do zapobiegania wypadkom, a także uszkodzeniom opon i pojazdów.

Road Asset Visualisation (metadata of pavement conditions, road signs, traffic lights and lane markings)

Bridgestone Mobility Solutions przedstawia Bridgestone Road Conditions, ofertę rozwiązań wykorzystujących wartościowe analizy bazujące na zagregowanych i zanonimizowanych danych z pojazdów podłączonych do Webfleet. Celem Bridgestone Road Conditions jest dostarczenie miastom i gminom, zarządom dróg, dostawcom map i właścicielom flot komercyjnych wiedzy na temat stanu i jakości dróg. W pierwszej kolejności klienci zyskują dostęp do dwóch rozwiązań, które identyfikują miejsce i stopień uszkodzenia drogi, a także wizualizują różne elementy infrastruktury drogowej. Zaawansowane rozwiązania w zakresie danych mogą odegrać znaczącą rolę w poprawie bezpieczeństwa na drogach i wśród kierowców, realizując jednocześnie unijny cel redukcji liczby ofiar śmiertelnych i poważnie rannych w wypadkach drogowych o 50% do 2030 r. 
 
Rozwiązanie Road Damage Detection identyfikuje nieprawidłowości w nawierzchni drogowej poprzez analizę zanonimizowanych i zagregowanych danych pozyskanych z pojazdów wyposażonych w rozwiązania Webfleet do zarządzania flotą. Wykorzystując czujniki i dane, to unikalne narzędzie pozwala na dokładną lokalizację miejsc uszkodzeń na drodze, takich jak wyboje, pęknięcia i łaty. Algorytm sztucznej inteligencji (AI) pozwala określić skalę i wagę uszkodzeń, pomagając kierowcom i właścicielom flot zmniejszyć ryzyko wypadku, a także zapobiegać uszkodzeniom opon i pojazdów. Miasta i zarządy dróg mogą wykorzystać te informacje, aby lepiej planować działania prewencyjne i utrzymaniowe oraz inwestycje w rozwój infrastruktury. 

Ponadto rozwiązanie Road Asset Visualisation zapewnia inteligentną informację i wiedzę o drogach oraz infrastrukturze poprzez analizę wielu czujników podłączonych do pojazdów, a także danych z kamer. Kamery zamontowane w pojazdach wykorzystują możliwości technologii Edge AI do przetwarzania danych bezpośrednio na urządzeniu w czasie rzeczywistym, zapewniając prywatność danych poprzez przesyłanie tylko zanonimizowanych informacji do chmury w celu dalszej analizy. Tym sposobem można zwizualizować elementy i właściwości infrastruktury drogowej, takie jak znaki drogowe, sygnalizacja świetlna czy pasy ruchu, i oznaczyć je, jeśli są uszkodzone, zniszczone lub w jakiś sposób ograniczane przez roślinność. 

„Bridgestone Road Conditions może pomóc zwiększyć bezpieczeństwo i komfort korzystania z dróg, zapewniając wgląd w dane w czasie rzeczywistym. To umożliwia prewencyjne działania utrzymaniowe, planowanie infrastruktury i optymalizację przepływu ruchu” - powiedział Raghunath Banerjee, Wiceprezes Data Solutions, Bridgestone Mobility Solutions. „Te zaawansowane rozwiązania w zakresie danych odegrają fundamentalną rolę w cyfrowej transformacji przyszłej mobilności, umożliwiając rozwój inteligentnych miast, dostawców usług mobilnych (mobility-as-a-service), a także połączonych i autonomicznych pojazdów. Zgodnie z założeniami Bridgestone E8 Commitment, nasze najnowsze portfolio rozwiązań w zakresie danych przyczynia się do bardziej zrównoważonej i bezpiecznej przyszłości mobilności." 

Bridgestone E8 Commitment to globalne zobowiązanie, które jasno określa wartości, jakie firma Bridgestone obiecuje dostarczyć społeczeństwu, klientom oraz przyszłym pokoleniom w ośmiu kluczowych obszarach: Energia, Ekologia, Wydajność, Rozbudowa, Ekonomia, Emocje, Ułatwienie i Wzmacnianie. Stanowią one kompas dla priorytetów i decyzji strategicznych oraz działań we wszystkich obszarach aktywności firmy. Bridgestone Road Conditions zapewnia Ułatwienie, wprowadzając komfort i spokój do życia mobilnego oraz Rozbudowę, angażując się w nieustającą mobilność i innowacje, dzięki którym ludzie i świat zmierzają naprzód. Bridgestone Road Conditions jest obecnie dostępny w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Polsce, Niderlandach, Belgii, Niemczech, Szwajcarii i Austrii. Więcej informacji na temat zaawansowanych rozwiązań Bridgestone w zakresie danych można znaleźć na stronie: Data Solutions | Bridgestone Mobility Solutions (bridgestone-emia.com)

Informacje dla mediów: Tomasz Kania, Hill+Knowlton Strategies, +48 601 240 478

O Bridgestone Mobility Solutions:

Bridgestone Mobility Solutions, jednostka biznesowa Bridgestone EMIA, realizuje misję, która ma prowadzić świat w kierunku zrównoważonej przyszłości dzięki rozwiązaniom opartym na danych w obszarze mobilności. Naszym celem jest zapewnienie flotom kompleksowej obsługi, poprzez połączenie naszych cyfrowych rozwiązań z najwyższej jakości oponami Bridgestone oraz siecią handlową i serwisową. Nasza kompleksowa oferta obejmuje Webfleet (zarządzanie flotą), Mobox, Fleetcare (utrzymanie jako usługa), Tirematics (zaawansowane rozwiązania w zakresie opon) oraz Advanced Data Solutions (zaawansowane rozwiązania oparte na danych).  Bridgestone Mobility Solutions wspiera realizację The Bridgestone E8 Commitment. To globalne zobowiązanie, które jasno określa wartości, jakie firma obiecuje dostarczyć społeczeństwu, klientom oraz przyszłym pokoleniom w ośmiu kluczowych obszarach: Energia, Ekologia, Wydajność, Rozbudowa, Ekonomia, Emocje, Ułatwienie i Wzmacnianie. Stanowią one kompas dla priorytetów i decyzji strategicznych oraz działań we wszystkich obszarach aktywności firmy. 

Więcej na www.bridgestone-emia.com i Bridgestone Newsroom

O Webfleet :

Webfleet to cieszące się globalnym zaufaniem rozwiązanie Bridgestone do zarządzania flotą. Ponad 60 tysięcy klientów na całym świecie korzysta z rozwiązań Webfleet, w celu zwiększenia ogólnej wydajności floty, bieżącego wsparcia kierowców, bezpieczeństwa, utrzymania reklamacji i pracowania w sposób bardziej zrównoważony. Od ponad 20 lat Webfleet umożliwia menedżerom flot wgląd w dane, które pomagają im w optymalizacji działań. 

Webfleet realizuje misję firmy Bridgestone Mobility Solutions, która zmierza w kierunku zrównoważonej przyszłości dzięki rozwiązaniom mobilnym opartym na danych, a także przyczynia się do realizacji Zobowiązania Bridgestone E8. To szerokie, globalne zobowiązanie korporacyjne jasno określa wartość, jaką Bridgestone obiecuje dostarczyć społeczeństwu, klientom i przyszłym pokoleniom w ośmiu obszarach: Energia, Ekologia, Wydajność, Rozbudowa, Ekonomia, Emocje, Ułatwienie i Wzmacnianie. Stanowią one kompas do wyznaczania priorytetów strategicznych, podejmowania decyzji i działań we wszystkich obszarach działalności firmy. 

Więcej informacji na stronie: webfleet.com. Obserwuj nas na Twitterze: @WebfleetNews. Aby uzyskać więcej informacji na temat Bridgestone w regionie EMIA, odwiedź stronę www.bridgestone-emia.com i Bridgestone Newsroom.

Bridgestone_PL_boilerplate_july2022

Bridgestone oferuje zróżnicowane portfolio opon klasy premium, technologii oponiarskich i zaawansowanych rozwiązań w zakresie mobilności. Celem Bridgestone jest dostarczanie wartości dla społeczeństwa i klientów jako firma oferująca zrównoważone rozwiązania. Bridgestone E8 Commitment to globalne zobowiązanie, które jasno określa wartości, jakie firma obiecuje dostarczyć społeczeństwu, klientom oraz przyszłym pokoleniom w ośmiu kluczowych obszarach: Energia, Ekologia, Wydajność, Rozbudowa, Ekonomia, Emocje, Ułatwienia i Wzmacnianie. Wyznaczają one priorytety strategiczne, proces podejmowania decyzji i działań w każdym obszarze działalności.

Więcej informacji na temat Bridgestone w regionie EMIA dostępnych jest na stronach http://www.bridgestone-emia.com/ i press.bridgestone-emia.com. Zachęcamy do obserwowania nas na Facebooku, Instagramie, YouTube i LinkedIn